Program Konferencji

ZASADA POMOCNICZOŚCI DROGĄ DO SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
Gdańsk, ECS – 2 grudzień 2016
PROGRAM KONFERENCJI

  Wystąpienia
10.00 -11.00 Recepcja i kawa powitalna
11.00 -11.10 Powitanie gości:
– ANTONI SZYMAŃSKI – Senator RP, Parlamentarny Zespół ds. Współpracy z organizacjami pozarządowymi
– JERZY BOCZOŃ – Prezes Fundacji RC, członek Krajowego Panelu Ekspertów
11.10 – 12.10 SESJA PLENARNA CZĘŚĆ I
  Społeczeństwo obywatelskie naszym zadaniem (wystąpienie wideo)
STANISŁAW KARCZEWSKI – Marszałek Senatu RP
  Znaczenie odbioru społecznego zasady pomocniczości dla rozwoju przedsiębiorczości społecznej obywateli
– ANDRZEJ JUROS – Członek Rady Programowej Kwartalnika Trzeci Sektor
  Narodowy Program Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, dokąd zmierzamy?
– WOJCIECH KACZMARCZYK Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego w KPRM
  Strategiczna Mapa Drogowa Rozwoju Sektora Obywatelskiego, w tym partnerstwo dotyczące „Działań na rzecz upodmiotowienia grup, dla których działają organizacje i realizacji zasady pomocniczości”
– ZBIGNIEW WEJCMAN, Członek Zarządu Sieci SPLOT
12.10 – 13.20 SESJA PLENARNA CZĘŚĆ II
PANEL EKSPERTÓW Jakiej drogi do społeczeństwa obywatelskiego oczekujemy w obecnych czasach.
Moderator: JERZY BOCZOŃUczestnicy: Senator RP – ANTONI SZYMAŃSKI; Wicemarszałek Woj. Pomorskiego – PAWEŁ ORŁOWSKI; Przedstawiciel lokalnych władz samorządowych; Prezeska Fundacji Pokolenia PAULINA KREMER; dr hab. WITOLD TOCZYSKI założyciel BISER; ZBIGNIEW WEJCMAN – Zarząd Sieci SPLOT, MAREK OLECHNOWICZ – Przewodniczący PROP
13.20-14.00 Lunch
14.00- 15.30 Jakie drogi prowadzą obecnie do społeczeństwa obywatelskiego

1) Skutki i granice uzależnienia sektora NGO od systemu dotacyjnego – moderuje Witold Toczyski
2) Wspieranie NGO jako formy rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na poziomie lokalnym – oczekiwania i problemy – moderuje Piotr Stec
3) Jak generować zaangażowanie elit w budowę społeczeństwa obywatelskiego?
– moderuje Andrzej Juros
4) Jakie działania mogą sprzyjać włączeniu młodzieży w społeczeństwo obywatelskie?
– moderuje Marek Olechnowicz
5) Rola rodziny i szkoły w socjalizacji dzieci i młodzieży ku społeczeństwu obywatelskiemu
– moderuje Agnieszka Radzimska-Kowalik

15.30 – 16.00 Podsumowanie wniosków ze stolików tematycznych. Zakończenie konferencji