ZBIGNIEW WEJCMAN

Polityk społeczny, działacz pozarządowy, ukończył Studium Kierowania Instytucjami Samorządowymi i Organizacjami Pozarządowymi Uniwersytetu Warszawskiego oraz Politologię i Nauki Społeczne na ATK. Od 1993 r. pracuje w Biurze Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS. Jako konsultant, animator i szkoleniowiec (trener III stopnia, superwizor STOP) specjalizuje się z problematyce współpracy międzysektorowej i standaryzacji usług, działań lobbingowych i rzecznictwa, tworzeniu partnerstw lokalnych oraz animacji i przedsiębiorczości społecznej. Autor i współautor ponad 30 publikacji książkowych, wykładowca na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Polskiej Akademii Nauk, Collegium Civitas. Obecnie członek zarządu Federacji MAZOWIA i Sieci SPLOT. Otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi za „działalność na rzecz kształtowania polityki społecznej”.