PAWEŁ ORŁOWSKI

Polityk, samorządowiec, prawnik. Rocznik 1976, od zawsze obywatel metropolii gdańskiej. Obecnie piastuję stanowisko wicemarszałka województwa pomorskiego. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Studium Kierowników Projektów Europejskich, prowadzone przez Agencję Rozwoju Pomorza. Zdobyłem międzynarodowy certyfikat „Skuteczne Zarządzanie Projektami PRINCE2”, wydany przez Centrum Rozwiązań Menedżerskich. Wcześniej od 12 grudnia 2011 r. był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, a od 28 listopada 2013 r. podsekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Zajmował się tam: zarządzanie, Europejskim Funduszem Społecznym i Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki praz Wiedza Edukacja Rozwój, polityką miejska, gospodarką nieruchomościami, planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym. Koordynował także regionalne programy operacyjne i współtworzył Program Operacyjny Polska Cyfrowa. Był członkiem Zespołu Ekspertów przy Radzie Metropolitalnej Zatoki Gdańskiej oraz Towarzystwa Przyjaciół Sopotu. Odznaczony Honorową Odznaką za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego (2015), Medalem Honorowym Związku Miast Polskich (2014) i Komandorią z Gwiazdą Królewskiego Norweskiego Orderu Zasługi (Norwegia, 2012), a także tytułem Ambasadora Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami wraz z Departamentem Europejskiego Funduszu Społecznego. W czasie wolnym uprawia żeglarstwo. Był członkiem polskiej kadry narodowej oraz mistrzem Polski juniorów w klasie 420. Jest też wiernym kibicem drużyn Trefla Sopot i sympatykiem Lechii Gdańsk.