MAREK OLECHNOWICZ

Mediator, pedagog, wychowawca od ponad 30 lat zaangażowany w działalność społeczną. Najpierw w Elblągu, następnie w Krakowie, Kutnie, Łodzi, Suwałkach oraz wielu miejscach naszego kraju. Obecnie od blisko 15 lat realizuje działania animacyjne na terenie województwa pomorskiego, a także na rzecz integracji, współpracy międzysektorowej i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w całej Polsce. Pracował także w organizacjach pozarządowych w Wielkiej Brytanii, Włoszech, Stanach Zjednoczonych, jak również realizował działania w ramach oddziałów terenowych powołanej przez siebie do istnienia organizacji – Stowarzyszenie „Podaj Rękę” – na Litwie, Białorusi i w Rosji.
W ramach tej działalności pełni następujące funkcje:

 1. Członek Ogólnopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego przy MRPiPS;
 2. Przewodniczący Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych (PROP);
 3. Wiceprzewodniczący Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego;
 4. Współzałożyciel Federacji POMORSKA SIEĆ CENTRÓW ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH;
 5. Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Podaj Rękę” z siedzibą w Miłocinie (oddziały w większości województw w Polsce oraz poza granicami kraju) – w ramach działalności stowarzyszenia zajmuje się wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 6. Przewodniczący lokalnej Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Gdańskiego;
 7. Członek Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego Województwa Pomorskiego;
 8. Członek Pomorskiej Rady Oświatowej oraz pracującego w ramach Rady Zespołu ds. Edukacji Obywatelskiej;
 9. Członek (wiceprzewodniczący) Rady Programowej w ramach Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego Obszaru Metropolitalnego;
 10. Ekspert w ogólnopolskim Zespole Standaryzacyjnym Modelu powoływania, funkcjonowania, komunikacji i ewaluacji RDPP;
 11. Członek międzynarodowej grupy inicjatywnej Baltic Sea NGO Forum.