Prelegenci

ANTONI SZYMAŃSKI – Senator RP, członek Parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami pozarządowymi
JERZY BOCZOŃ – Prezes Fundacji RC, członek Krajowego Panelu Ekspertów
STANISŁAW KARCZEWSKI – Marszałek Senatu RP
ANDRZEJ JUROS – Członek Rady Programowej Kwartalnika Trzeci Sektor
WOJCIECH KACZMARCZYK – Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego w KPRM
ZBIGNIEW WEJCMAN – Członek Zarządu Sieci SPLOT
PAWEŁ ORŁOWSKI – Wicemarszałek Woj. Pomorskiego
PAULINA KREMER – Prezeska Fundacji Pokolenia
WITOLD TOCZYSKI założyciel BISER
MAREK OLECHNOWICZ – Przewodniczący PROP
PIOTR STEC – Prezes Zarządu PS COP
– AGNIESZKA RADZIMSKA-KOWALIK – Prezeska Fundacji MIKROAKADEMIA