Informacje organizacyjne

Miejsce konferencji:

logo_ecs

Europejskie Centrum Solidarności
Sala Wystaw Czasowych
pl. Solidarności 1
80-863 Gdańsk

Zgłoszenia:

Zgłoszenia udziału prosimy składać na poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej Konferencji.
Każdy zgłaszający otrzyma e-mailowe potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. Każdy uczestnik otrzyma komplet materiałów konferencyjnych.

UWAGA: Są jeszcze wolne miejsca, ale ich ilość jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Istnieje możliwość dofinansowania kosztów dojazdu osób spoza aglomeracji Trójmiejskiej. Organizatorzy przewidują kwotę dofinansowania w wysokości średnio 20 PLN na osobę. W wypadku oczekiwanego dofinansowania nalezy przedłożyć Organizatorom stosowną prośbę w formularzu zgłoszeniowym lub na adres e-mail biuro@fundacjarc.org.pl

Każdy, kto mógłby wesprzeć finansowo dodatkowo organizację Konferencji proszony jest o dokonanie dowolnej wpłaty (choćby symbolicznej złotówki) na konto Fundacji RC NIP: 957-05-66-387 KRS: 0000188984 REGON: 190256261
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. PKOBP Oddział 27 w Gdańsku nr 78 1440 1345 0000 0000 0441 1838
z dopiskiem: darowizna – Konferencja Gdańsk